Acepo | Bujinkan Ninjutsu
152
page-template-default,page,page-id-152,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

Bujinkan Ninjutsu

Le Bujinkan est une organisation fondée au début des années 70 par Soke (« Grandmaître ») Hatsumi Masaaki qui a pour but la transmission des enseignements martiaux de différentes écoles traditionnelles dont il est l’héritier. Ces écoles ont survécu à des centaines d’années d’histoire japonaise et sont, par conséquent, toujours actuelles. On dit que certaines écoles trouvent leurs racines il y a plus de 3000 ans.
Hatsumi est en possession de densho (“certificats”) qui l’attestent comme le grand-maître de nombreuses écoles, et le Bujinkan en regroupe officiellement neuf:
-Gyokko Ryu Kosshijutsu
-Koto Ryu Koppojutsu
-Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu
-Shinden Fudo Ryu Dakentaijutsu
-Gikan Ryu Koppojutsu
-Kukishinden Ryu Happo Hikenjutsu
-Gyokushin Ryu Ninpo
-Kumogakure Ryu Ninpo
-Togakure Ryu Ninpo Taijutsu
La plupart des écoles etudiées dans le Bujinkan se sont consolidées pendant les siècles de guerres civiles antérieures à l’unification du Japon sous le Shogunat des Tokugawa en 1603. Par conséquent, l’enseignement de ces techniques ne s’appauvrit pas par l’application de règles sportives. C’est pour cela qu’aujourd’hui ces techniques sont enseignées comme une pratique de résolution de conflits réels. Il n’y a donc ni matchs, ni événements sportifs au sein du Bujinkan. L’entrainement consiste principalement à faire face à différentes situations de combat impliquant un ou plusieurs adversaires, avec ou sans armes. Les entrainements sont caractérisés par le respect des principes de sécurité, de responsabilité et du contrôle de soi-même.
Reflétant l’esprit international de Bruxelles, les membres de Numaya dojo partagent des différentes cultures en s’unifiant dans une bonne ambiance d’entrainement, sans négliger la rigueur demandée pour la pratique d’un art d’auto-défense efficace.
Les entrainements de Bujinkan Budo Taijutsu favorisent la bonne santé et l’épanouissement du corps et de l’esprit.
De Bujinkan werd in de vroege jaren 70 opgericht als de overkoepelende organisatie waarbinnen Soke (« Grootmeester ») Hatsumi Masaaki zijn kennis in verscheidene krijgskunst scholen doorgeeft. Deze scholen zijn doorheen honderden jaren van Japanse geschiedenis overeind gebleven en zijn nog steeds authentiek. Volgens de mondelinge overlevering zijn de wortels van sommige scholen 3.000 jaar oud.
Hoewel Hatsumi Sensei beschikt over de densho (« certificaten »), die hem aanwijzen als de grootmeester van verschillende krijgskunst scholen, bestaat de Bujinkan zelf officieel uit de volgende 9 scholen:
-Gyokko Ryu Kosshijutsu
-Koto Ryu Koppojutsu
-Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu
-Shinden Fudo Ryu Dakentaijutsu
-Gikan Ryu Koppojutsu
-Kukishinden Ryu Happo Hikenjutsu
-Gyokushin Ryu Ninpo
-Kumogakure Ryu Ninpo
-Togakure Ryu Ninpo Taijutsu
Deze scholen werden gevormd tijdens de eeuwenlange opeenvolging van burgeroorlogen die de eenmaking van Japan onder het Tokugawa Shogunaat in 1603 voorafgingen. Hun onderricht is niet afgezwakt omwille van sportieve toepassingen, maar is trouw overgeleverd als een methode voor het omgaan met reële conflictsituaties. Er zijn dan ook geen competitieve wedstrijden binnen de Bujinkan. De training bestaat voornamelijk uit de studie en beoefening van verschillende gevechtssituaties tegen 1 of meerdere tegenstanders, ongewapend, dan wel met een eindeloze verscheidenheid aan wapens en instrumenten. Er wordt steeds getrained op een veilige, verantwoordelijke en gecontroleerde manier.
Door het internationale karakter van Brussel telt de Numaya dojo leden uit alle hoeken van de wereld. In die internationale sfeer trainen mensen met verschillende culturen, talen en religies samen zonder vooroordelen en op vriendschappelijke wijze. De atmosfeer is ontspannen, informeel en leuk, maar terzelfdertijd wordt de serieuze intentie van een effectief zelfverdedigingssysteem niet vergeten.
Training in Bujinkan Budo Taijutsu is goed voor de gezondheid en resulteert in het verruimen van de lichamelijke en geestelijke capaciteiten.
«